پلاک رومیزی پلکسی

پلاک رومیزی پلکسی

  • جنس: پلکسی گلاس
  • صفحه رویه: استیل خش دار
  • زمینه این پلاک از جنس پلکسی و رویه کار از جنس استیل خش دار میباشد.

نمونه پلاک رومیزی

فهرست