ساخت پلاک استیل براق
ساخت پلاک استیل براق

ساخت پلاک استیل براق

  • استیل براق نقره ای
  • نوع حک: اسید کاری
  • به این نوع پلاک ها استیل نگیر می گویند، چون نصب این نوع پلاک ها در فضای رطوبطی میباشد از این نوع پلاک ها استفاده میشود.

نمونه پلاک استیل

فهرست