پلاک استیل با زمینه چوب برای اتاق ها

پلاک استیل با زمینه چوب
پلاک استیل با زمینه چوب

ساخت پلاک استیل با زمینه چوب

  • استیل خش دار نقره ای
  • نوع حک: اسید کاری
  • زمینه: چوب
  • این نوع پلاک ها جهت نصب ورودی ساختمان ها و معرفی اتاق واحدها می باشد.
فهرست