پلاک استیل قوطی
پلاک استیل قوطی

ساخت پلاک استیل قوطی

  • استیل خش دار نقره ای
  • نوع حک: اسید کاری
  • این نوع پلاک ها جهت نصب ورودی ساختمان ها، شرکت ها می باشد. پلاک لبه خم یا قوطی
فهرست