پلاک استیل با برش خاص
پلاک استیل با برش خاص

ساخت پلاک استیل با برش خاص

  • استیل خش دار نقره ای
  • نوع حک: اسید کاری
  • زمینه: پلکسی مشکی
  • این نوع پلاک ها جهت نصب ورودی ساختمان ها و شناسایی شرکت ها می باشد.
فهرست