پلاک پلکسی

تابلو پلکسی
ساخت انواع پلاک و تابلو پلکسی

تابلو پلکسی ساخته شده از انواع ورق پلکسی با ضخامت و رنگ و فرم های مخلتف . عمده مصرف در حرفه تبلیغاتی از ورق های پلکسی ، ساخت تابلو پزشکی ، ساخت تابلو هیئتی ، ساخت انواع لوح ، ساخت راهنمایی طبقات، ساخت راهنمایی اتاق و سر درب ، ساخت پلاک منزل و ساخت حروفهای برجسته می باشد. تابلو پزشکی و تابلو هیئتی در قالب و فرمهای استاندارد ، ساخت می گردد . عمده اندازه ساخت تابلو پزشکی و ساخت تابلو هیئتی میتوان از 60 * 30 و 70 * 50 و 90 * 60 نام برد . ساخت لوح های تندیس با ورق پلکسی و حک لیزری امروزه از پرکاربردی ترین متریال ورق پلکسی می باشد.

فهرست