پلاک صنعتی

پلاک صنعتی
پلاک استیل دستگاه-پلاک آلومینیومی

پلاک میکر توانایی تولید و چاپ مارک‌ها و پلاک‌های استیل را در ابعاد و اشکال مختلف داراست، پلاک‌های استیل با توجه به تمایل مشتری، بسته به نوع فلز استفاده شده می‌تواند براق یا خش‌دار باشد، ضخامت پلاک‌های استیل بین نیم تا دو میلیمتر متغیر است، روش تولید پلاک‌های استیل به صورت اسید کاری است که از طریق خوردگی بر روی سطح فلز عمل می‌کند، به این روش حکاکی یا حک فلز نیز گفته می‌شود. پس از این مرحله قسمت‌های فرو رفته به وسیله‌ی رنگ پر می‌شود که این رنگ‌آمیزی می‌تواند به صورت تک رنگ و یا چند رنگ تفکیکی صورت پذیرد.

فهرست