پلاک رومیزی

پلاک رومیزی
پلاک رومیزی پلکسی-پلاک رومیزی چوبی

پلاک رومیزی جزو آن دسته از محصولاتی محسوب می شود که در مکان ها و مراکزی که با ارباب رجوع سر و کار دارند مورد استفاده قرار می گیرد. البته باید به این نکته اشاره نمود که کاربری این پلاک ها محدود به این اماکن نیست و از پلاک رومیزی می توان استفاده های دیگری نیز نمود. استفاده به عنوان تابلو درج قیمت ، تابلو رومیزی رستوران ، معرفی بخش های مختلف یک مجموعه و مهم ترین کاربرد این نوع تابلوهای رومیزی که معرفی پرسنل و سِمَت افراد می باشد.

فهرست