همان گونه که می دانید پلکسی گلاس از مواد بسیار پر کاربرد در ساخت بسیاری از پروژه ها می باشد و به راحتی قابل برش، خم کاری و سوراخ کاری می باشد.

هدف این مقاله آموزشی نحوه برش زدن پلکسی گلاس می باشد.

برای بریدن پلکسی گلاس روش های مختلفی وجود دارد که در زیر تعدادی از آن ها را توضیح می دهیم:

1. استفاده از کاتر مخصوص پلکسی گلاس:

کاتری که در شکل فوق مشاهده می نمایید مخصوص برش زدن پلکسی گلاس ساخته شده است و برای بریدن پلکسی گلاس با ضخامت های کم ( 1 میلی مت تا حدود 6 میلی متر ) به کار می رود. برای برش زدن پلکسی گلاس بوسیله کاتر مخصوص کافی است ابتدا محل برش را خط کشی نمایید.

لازم به ذکر است که این کاتر تنها قادر به برش زدن در یک امتداد مستقیم می باشد و نمی توان توسط آن خطوط برش منحنی و یا شکسته ایجاد نمود.

پس از خط کشی محل برش لازم است توسط کاتر، محل مشخص شده را بتراشید. برای این کار نوک برنده کاتر را روی خط برش قرار داده و آن را در امتداد خط برش بکشید.

لازم است این عمل را چندین بار تکرار نمایید تا شیار ایجاد شده، حداقل عمقی برابر یک سوم ضخامت پلکسی گلاس مورد نظر را پیدا نماید.

پس از ایجاد شدن شیار مورد نظر، کافی است خط برش را روی لبه میز قرار داده و پلکسی گلاس را روی میز محکم نمایید، سپس با وارد نمودن فشار به بخشی از پلکسی گلاس که روی میز قرار ندارد، محل برش را بشکنید.

2. استفاده از اره مویی برقی:

یکی از بهترین روش ها برای بریدن پلکسی گلاس می باشد. با این روش می توان خطوط برش منحنی و پیچیده را نیز بر روی پلکسی گلاس رسم نموده و برش زد.

با این روش می توان پلکسی گلاس هایی با ضخامت های زیاد ( 3 سانتی متر ) را نیز برش زد.

3. استفاده از اره آهن بُر و اره مویی دستی:

این روش برای بریدن پلکسی گلاس در مقیاس های کوچک و در صورت عدم دسترسی به روش های قبل قابل استفاده می باشد.

4. استفاده از اره عمود بُر:

این روش روش مناسبی برای برش زدن پلکسی گلاس نمی باشد زیرا گرمای ایجاد شده توسط تیغه این اره ها، محل برش را ذوب نموده و دقت برش را پایین می آورد. در صورتی که بخواهید از این روش برای برش زدن طلق استفاده نمایید، بهتر است با استفاده از یک جریان آب، تیغه را دائماً خنک کاری نمایید.

5. برش با دستگاه لیزر Co2

برش پلکسی
فهرست